Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Czym jest Grafologia...

Znaczenie grafologii

Grafologia


 

Grafologia, czyli inaczej analiza odręcznego pisma. Charakter pisma każdego z nas odzwierciedla nasze emocje, osobowość, samopoczucie i charakter. Pisanie to ekspresyjne ruchy ręki, mało kontrolowane, pełne znaczeń i poddające się interpretacji.

Grafologia pomaga nam zrozumieć własny charakter i sposób podejścia do życia.


 

Patrząc ogólnie na pismo, widać iż ludzie nigdy nie piszą idealnie prosto. Ułatwieniem dla nich są linie, by mogli się w nich trzymać. Odchylenia od poziomu nie są wyjątkiem, ale raczej normą. Ogólnie patrząc, linie opadające mogą być wynikiem depresji lub pesymistycznego podejścia do życia.

Natomiast linie wznoszące się zazwyczaj wskazują na optymizm i dobry nastrój.

Osoby piszące w równych linijkach to osoby zmierzające wprost do celu, myślące trzeźwo. Gdy pismo jest jednak proste i sztywne, może oznaczać człowieka nieugiętego, który uważa, że zawsze ma rację.


 

Są osoby, które piszą w liniach wypukłych, czyli najpierw wznoszą się, a od środka opadają. Ludzie tacy wszystkie sprawy rozpoczynają z optymistycznym podejściem, po chwili jednak już im się nie chce, mają słomiany zapał.


 

Osoby piszące w liniach wklęsłych, wklęsłych więc najpierw opadających, a od połowy wznoszących się, podchodzą do zadania z niewielkim optymizmem, jednak starają się doprowadzić coś do końca.

Statystycznie patrząc na 1000 osób zaledwie trzy piszą w liniach wklęsłych.


 

Linie opadające schodkowo mówią o ludziach o małej sile życiowej, a schodki wznoszące się, na osoby umiejące pokonywać depresję.

Linie raz opadające, a raz wznoszące się mówią o osobach zagubionych, niepewnych.


 

Odstępy miedzy wyrazami są bardzo ważne przy odczytach grafologicznych. Kiedy piszemy słowa jedno po drugim, mówi o osobach zdecydowanych. Te osoby, które mają większe odstępy miedzy wyrazami, są osobami które są przyzwyczajone do zastanawiania się i rozważania przed podjęciem działań.


 

Odstępy między wierszami, w przeciwieństwie do odstępów miedzy wyrazami, są mniej lub bardziej zaplanowane przez piszącego.

Osoba robiąca duże odstępy między wierszami jest poukładana, rozsądna i systematyczna. Osoby takie są dobrymi organizatorami i przełożonymi. Jeśli jednak przerwy miedzy wierszami są bardzo duże, piszący jest samotnikiem i jest zdystansowany do otoczenia.

Małe odstępu między wierszami mówią o osobach towarzyskich. Linie nachodzące na siebie mogą siarczyć jednak też o problemach natury emocjonalnej czy psychologicznej.


 

Lewy margines jest w większości przypadków kontrolowany przez piszącego. Inaczej sprawa wygląda z marginesem prawym, który zależy od słów pisanych na końcu każdego wiersza.

Szerokość lewego marginesu mówi o dystansie, jaki chcemy zachować w stosunku do innych ludzi.

Szerokie lewe marginesy robią głównie osoby dumne i nieśmiałe. Brak górnego marginesu wskazuje na osobę, która nie chce w ogóle dystansu z innymi i pragnie się zjednoczyć z całym światem.


 

Kolejną ważną rzeczą w grafologii jest nachylenie pisma. Nachylenie w lewo sygnalizuje silniejsza więź z matka i przeszłością. Pismo nachylone w lewo występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Mówi czasami o zaburzeniach równowagi w kontaktach z rodzicami.


 

Pismo nie nachylone wskazuje na osoby niezależne, ale nie patrzące w dal na przyszłość i nie mające dużo planów na przyszłość. Pismo idealnie proste jest bardzo rzadko spotykane i może świadczyć o samodyscyplinie.


 

Pismo pochylone w praco, najczęściej spotykane, wskazuje na osoby niecierpliwe, które mają wiele planów na przyszłość i idą do przodu z życiem.


 

Nacisk pióra, zwany w grafologii naciskiem pierwotnym, a nacisk ręki na pióro- naciskiem wtórnym. Nacisk pierwotny wskazuje na siłę i witalność piszącego, a wtórny, na jego cele i wewnętrzne przekonania.

Nacisk pierwotny obserwuje się poprzez zauważenie czy górna część pisma jest równie gruba jak i dolna. Jeśli górna jest cieńsza, a dolna grubsza, nacisk jest spory.


 

Górna część pisma sygnalizuje, co piszący myśli, jak myśli, do czego dąży

Dolna część wskazuje na rzeczy, których osoba pisząca sobie jeszcze nie uświadamia.

Środkowa część mówi o codziennej rutynie człowieka, jego zachowaniach społecznych, związkach i relacjach międzyludzkich.


 

Patrząc na same litery, należy zwrócić uwagę na górną, środkową i dolną część litery. Kiedy górna część liter jest mocno rozwinięta, mamy do czynienia z osobą rozwiniętą, ambitną, inteligentną, i taka która czasami żyje marzeniami i intuicyjnie podchodzi do życia.

Jeśli najsilniejsza jest środkowa część liter, piszący jest osobą wrażliwą, mającą wiele problemów ze samym sobą.

Jeśli dolna część liter jest najsilniej rozwinięta, mówimy o materialiście.

 

Czytelność pisma jest też bardzo ważna, gdyż jest poczuciem sensu piszącego. Osoby, które piszą wyraźnie są dobrymi mówcami i nauczycielami, oraz są szczere.

Osoby piszące trochę niewyraźnie są skryte, czasami nawet niepewne swojej słuszności


 

Rozmiar liter wskazuje natomiast, na ile piszący jest pewny siebie. Każda litera może rozwijać się w czterech kierunkach, góra, dół, prawo, lewo.

Wysokie wielkie litery charakteryzują osoby mające poczucie wyższości. Małe wielkie litery Pisza osoby o skromnej naturze, skupiające się na faktach, nie ideach.

Szerokie litery mówią o ekstrawertykach, ekstrawertykach wąskie, o samotnikach.


 

Kolejnym ważnym elementem w odczytywaniu pisma jest łączenie liter. Połączenia miedzy literami, mówią o stosunku piszącego do innych osób.

Odległości między literami, natomiast wskazują, na ile osoba pisząca polega na swoim instynkcie i intuicji.

Wszystkie litery połączone ze sobą w wyrazie charakteryzują osobę myślącą logicznie i systematyczną

Gdy niektóre litery w wyrazie pozostają niepołączone, piszący ma zdolności artystyczne i dużą intuicję.

Gdy większość liter nie jest połączonych w wyrazie, piszący jest egocentrykiem.