Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Umiejętności wywoływania duchów

Wywoływanie duchów

Przywoływanie istot duchowych i astralnych

Sztuka ta w tym wypadku jest przedstawiona jako wiedza teoretyczna. Nie należy ich próbować w praktyce, gdy się na tym nie zna. Nieumiejętne postępowanie z wielkimi siłami może być wielce niebezpieczne.
W przestrzeni tej są nie tylko anioły i dobre energie, ale także żywiołaki, demony, nieczyste duchy itp.
Istoty te są potężne i postępując nierozważnie, można sobie poważnie zaszkodzić

Pierwsza fazą tego rytuału jest przeprowadzenie przez Maga kilku podstawowych zaklęć, takich jak Mniejszy wyganiający rytuał pentagramu, czy rytuał środkowej kolumny, w celu ochrony przed potężnymi istotami duchowymi.

Do rytuału przyzywania wykorzystuje się kilka tradycyjnych magicznych akcesoriów i ksiąg, oraz przeprowadza się go w miejscu do tego przygotowanym.

Składnikami rytuału są sztylet rytualny, szata, ołtarz, kryształowa kula, magiczny krąg, Trójkąt Salomona, Księga Grimuar Armandela, białe świece, kadzidła

Magiczny Krąg połączony z trójkątem sztuki, gdy już je postawimy, na środku kładziemy kulę lub lustro. Mag staje pośrodku kręgu. Na bokach Trójkąta spisane są imiona: Tetragrammaton, Pirmeumaton i Anaphaxeton, na środku zaś ma być wpisane imię Michale.

Wokół wewnętrznego obwodu magicznego koła wpisane są imiona Boga, pośrodku zaś słowa „Alpha” i „ Omega” oraz nakreślone cztery heksagram. W czterech rogach, poza kręgiem, widnieją cztery pentagramy, na których ustawia się cztery białe świece.

Istnieją stare Księgi, które są bardzo ciężkie do zrozumienia np. Księga Kłódki Salomona czy Goecja. Dla wysokich Magików Księgi te są zrozumiałe, gdyż posiadają wielką wiedzę.

Gdy Mag przygotował wszystko do rytuałów magicznych, następnie oddawał się medytacjom i innym rytuałom przygotowawczym. Kiedy nadchodzi odpowiednia chwila, Mag przebiera się, zapala świece i kadzidła i przeprowadza rytuał rzucania magicznego kręgu.

Po tych czynnościach Mag przechodzi do samego rytuału przyzywania.
Nie zaleca się wykonania tego rytuału w praktyce. Jeśli mag chciał znać przyszłośc i odpowiedzi na pytania, mógł wezwać ducha imieniem Vau - Ael, istotę obdarzającą wszelkimi rodzajami przyjemnych wizji, która, służąc magowi, pomagała mu poznawać rozmaite tajemnice.
W tym zaklęciu wzywano tego ducha na plan astralny, a mag mógł zobaczyć spoglądając w kule przyszłe wydarzenia.
Patrząc w kulę, koncentruje się i powtarza słowa: „ Wzywam cie i przyzywam, o, duchu Vau- Ael, w imię Największego Majestatu- prawdziwego Boga, który jest znany pod imieniem Yod Heh VAT Heh, Adonai, Ehieh oraz Agala, być pojawił się w tej kuli przede mną, w swym pięknym, prawdziwym kształcie”

Po chwili Mag zazwyczaj zauważał obrazy w kryształowej kuli. Następnie pytał istotę o imię. Jeśli duch okazywał się kimś innym, mag prosił go, by odszedł. Jeśli duch był właściwy, mag witał go słowami
„ Witam cie w pokoju, o , duchu, Vau – Ael i w imię Najwyższego nakazuję ci pozostać w tej kuli, dopóki cię nie odprawię oraz odpowiadać mi szczerze i uczuciowe na wszystkie pytania.”

Potem Mag zadaje pytania duchowi, w sposób grzeczny i poważny. Czasem Mag prosi go o wykonywanie różnych zadać, ale nigdy nie krzywdzi tym innych osób, gdyż gdyby tak było mag byłby objęty ryzykiem konsekwencji karmicznych.

Po uzyskaniu odpowiedzi mag wypowiadał pożegnalne zdania „ Odejdź w pokoju i wracaj do swojej sfery, o duchu Vau – Ael. Mocą Prawdziwego Boga nakazuję ci, byś nikogo nie skrzywdził podczas odejścia i był gotów na ponowne wezwanie.

Na koniec Mag wykonuje rytuał wyganiania. Ten rytuał jest rytuałem przywoływania różnych istot w tym Aniołów o żywiołaków.