Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Twoje finanse - Wróżby online

Wróżba finansowa - Czy lubisz ryzyko?

 

Bertrand Russell - Nie za­rabiamy pieniędzy, by cie­szyć się tym, co można za nie ku­pić, lecz po to, by nasze wy­dat­ki umożli­wiły za­rabianie pienie­dzy ko­muś in­ne­mu, kto z ko­lei wy­daje, by ktoś in­ny... Na końcu te­go łańcuszka jest dom wariatów.

Czy lubisz ryzyko?

tak
czasami
nie