Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Twoje finanse - Wróżby online

Wróżba finansowa - Czy jesteś pracowitą osobą ?

 Rodzina

Albert Einstein - W początkach nauko­wej ka­riery Al­berta Ein­steina pe­wien dzien­ni­karz spy­tał pa­nią Ein­stein, co myśli o swoim mężu.- Mój mąż to ge­niusz! On umie ro­bić ab­so­lut­nie wszys­tko, z wyjątkiem pieniędzy. 

Czy jesteś pracowitą osobą ?

tak
nie wiem
nie