Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Wróżby i fizjonomika

Wróżby człowiecze - Fizjonomika

Fizjonomika- przyszłość zawarta w nas

Fizjonomika, to umiejętność poznawania charakteru z rysów i wyrazu twarzy. Jest to wróżenie, czy interpretowanie cech zewnętrznych osoby w celu przepowiedzenia jej przyszłości.

Inną sztuką jest Frenologia, która jest umiejętnością czytania czaszki ludzkiej. Chiromancja, czyli czytanie z dłoni też należy do działu fizjonomiki.

Sztuka ta była znana w bardzo odległej przeszłości. Grecy upodobali sobie Fizjonomikę, i wykorzystywali ją w ocenie charakteru człowieka i jego kwalifikacji do objęcia wysokiego urzędu. Pierwszym badaczem, który zainteresował się na poważnie Fizjonomiką, był Giovanni Battista della Porta. Sto lat później szwajcarski duchowny Joanna Kaspe Lavater stworzył traktat o fizjonomice.

Wrażenie jakie odnosimy z obserwacji twarzy, zależy od jej kształtu i wyrazu. Problem oceny charakteru za pomocą rysów twarzy jest skomplikowany. Powodem tego jest to, iż każdy z nas w jakimś stopniu się maskuje, często podświadomie.

Kształcenie i wychowanie ma wilki wpływ na wyraz naszej twarzy i na tym jakie uczucia w sobie tłumimy. Dlatego też podczas interpretowania rysów twarzy, nie należy brać pod uwagę tylko tego, co się widzi. Przeciwnie, oceniać musimy również czynniki skrywane oraz stopień naturalności lub sztuczności obrazu.

Już w starożytności, fizjonomiści sformułowali pewne reguły, którymi należy się kierować by zyskać właściwa interpretację elementów fizjonomiki danej osoby.

Przedmiotem fizjonomiki, nie jest tylko twarz, ale cała postawa ciała.

W Fizjonomice porównuje się kształt głowy, za pomocą wskaźnika- linii. Mierzy się wtedy kąt tworzony przez płaszczyznę poziomą i linię styczna do czoła i szczęki. Takim sposobem powstały odmiany kąta twarzy, np. namiętny, etyczny, dominujący, intelektualny, słaby czy zdegenerowany.

Wyróżniono też trzy rodzaje budowy czaszki- głowa długa, normalna i szeroka.

W rozróżnieniu typu twarzy i czaszki należy zwrócić uwagę na sprawy zdrowotne. Niektóre opuchlizny, wytrzeszcz oczu, skarlenie wzrostu są wynikiem problemów zdrowotnych.

Fizjonomika zajmuje się badaniem i analizowaniem różnych osobowości fizycznych danej osoby, przypisaniem im odpowiednich cech charakterystycznych oraz określeniu korzystnych i niekorzystnych czynników.

Mało kto zajmuje się fizjonomiką ze względu na problem w interpretacji twarzy i ciała. Nie wystarczy tylko nauczyć się typów i podziałów, należy uruchomić swoją intuicję by dobrze określić cechy charakterystyczne takiego człowieka.