Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Czy wierzyć we wróżby?

Wiara we wróżby

 Czy warto wierzyć we wróżby? 

Każdy z nas jest ciekawy swojej przyszłości. Jedni tą ciekawość zaspakajają poprzez poradę wróżebną, inni boją się usłyszeć coś niepokojącego na temat przyszłych wydarzeń. Większość jednak sceptycznie podchodzi do wróżb, magii i nieznanego. Jest to naturalne, zwarzywszy na to, że nauka nie uznaje dywinacji za prawdę, gdyż nie umie swoimi metodami badawczymi odnaleźć logiki w tych kwestiach. 

Na czym polega wgląd w przyszłość? Ogólnie mówiąc, przyszłość można poznać dzięki umiejętności otrzymania informacji z naszej intuicji, z nadświadomego umysłu, który mniej więcej zna co będzie się działo w naszym życiu.

Jak tego dokonać? Można tego dokonać za pomocą pewnych narzędzi, jakimi są np. karty klasyczne, karty Tarota, I Cing, astrologia, itp. 

Narzędzia te za pomocą swojej symboliki ukazują przyszłe możliwe tendencje na przyszłość. Osoba która stawia np. karty powinna być zrelaksowana i w spokoju, w stanie wręcz medytacyjnym, wchodzi w świat podświadomości. Karty łączą się wtedy z naszymi myślami In naszą intuicją, wskazując możliwe tendencje w przyszłości. 

Istnieją trzy poziomy psychiczne- świadomość, podświadomość i nadświadomość. Świadomość jest odczuwalna w każdym dniu, gdy wykonujemy świadome decyzje i działania. Podświadomość ujawnia się głównie w snach i w stanach wielkiego skupienia np., medytacji. By dostać się do nadświadomości, czyli źródła prawdy i wiedzy, musimy porozumieć się wpierw z nasza podświadomością. Karty Tarota są świetnym narzędziem by uzyskać takie połączenie. Dzięki temu możemy mieć wgląd w nasza przyszłość. 

Czasami karty ukazują nam nasze myśli, podświadome pragnienia, leki, a nie prawdziwe wydarzenia przyszłości. Zdarza się to wtedy, gdy wróżka ni jest wystarczająco skupiona, oraz wtedy gdy klient jest emocjonalnie polokowany. 

Największym problemem wróżek jest interpretacja kart. Każda karta ma wiele interpretacji a w połączeniu z innymi dają różne możliwe wersje. Zdarzają się wróżki, które mówią dwie możliwe opcje, i jest to z ich strony dobre postępowanie, gdyż przecież mogą się mylić. 

Należy zrozumieć również różnice miedzy wróżeniem a dywinacją. Wróżenie jest to określenie sztywnej przyszłości, która wg tzw. wróżbitów nie zmienia się. Dywinacja natomiast to określenie możliwych trendów w naszym życiu. Dywinacja mówcze nic nie jest do końca zapisane, i wiele zależy od nas samych, gdyż mamy wolną wolę. Obecnie te dwa terminy są ze sobą mieszane, i do jednego worka wkładamy wszelkie formy dywinacji i wróżbiarstwa.

W naszych czasach przyjął się termin wróżbiarstwo, a o dywinacji mało kto słyszał. 

Czy warto zatem wierzyć we wróżby? I tak i nie. Chodzi raczej bardziej o to byśmy po takiej wróżbie mogli sobie coś uzmysłowić, i działać w takim kierunku by móc pozmieniać przyszłe losy, jeśli wróżba wskazała na problem w przyszłości. Wróżby powinny mieć przekaz niosący nadzieję, niosący wytłumaczenie trudnych problemów. Wróżby maja uświadomić nam czym jesteśmy a czym nie, czego pragniemy a czego nie chcemy w naszym życiu. Szczególnie dywinacja za pomocą Tarota jest w stanie ukazać nam prawdę o nas samych.