Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Wybrane techniki wróżenia.

Techniki wróżbiarskie

Na świecie można zauważyć wiele tradycyjnych ludowych technik, które pozwalają zajrzeć w przyszłość każdego z nas.
Uprawianie technik wróżbiarskich kiedyś miały za cel uśmierzenie lęku przed nieznanym.

Istnieje wiele metod umożliwiających zobaczenie przyszłości np., wróżenie z kamyków, z ognia, z wody, itd. Niektóre z tych metod okazują się wysoce skuteczne.
Działają one jako swego rodzaju mechanizm spustowy, uruchamiający podświadomość.
Najczęściej jednak ludowe techniki pozwalają tylko na mocno ograniczone i schematyczne wróżenie, podczas gdy w rzetelnym przepowiadaniu przyszłości wszystkie interpretacje są z założenia twórcze i bardzo elastyczne.

Tablica z wróżbamiMimo tego pomiędzy ludową tradycją wróżenia a okultystycznym przepowiadaniem przyszłości istnieje pewna wspólna płaszczyzna.
Przykładem może być tutaj wróżenie z fusów, które jest dość znaną techniką wróżebną.
Jeśli spróbujecie wróżyć z fusów, należy podporządkować się pewnym sztywnym zasadom uwzględnionym w książce.
W wyniku takiego postępowania można będzie odczytać przyszłość bądź i nie, ale częściej nie. Lecz osoba uzdolniona i obdarzona wewnętrzną siłą może prawidłowo odczytać przyszłe trendy.

Dywinacja to nie tylko rozrywka. Ważne jest, byśmy zrozumieli, iż każda najbardziej dziwaczna metoda może stać się mechanizmem uwalniającym naszą podświadomość.

Obecnie dywinacja i nauka odnalazły wspólną płaszczyznę. Takim przykładem może być grafologia czy badanie pisma oraz chiromancja. Obie te dziedziny były kiedyś przynależne do okultyzmu. Znalazły one jednak naukowe poparcie, stanowiąc pomocniczy element testów osobowości i wykładnik zdrowia fizycznego.

Istnieje wiele tradycyjnych sposób dywinacji.
Jednym z najpopularniejszych jest wróżenie z kryształowej kuli. Metoda ta zwana jest krystomancją. To forma wróżb, polegająca na wpatrywaniu się w krystaliczny obiekt, najczęściej kulę. Jest to jakby rodzaj autohipnozy. Czasami osoba, która dobrze się skupi widzi jakby film przyszłości przed swoimi oczyma.
Tego rodzaju praktyki umożliwia także czara wypełniona wodą czy oliwą.

Odwoływanie się do pomocy duchów przybiera różne formy. Ten rodzaj wróżenia wymaga podstawowej znajomości życia duchów, gdyż w przeciwnym razie może stać się to niebezpieczne. Osoby które zajmują się rozmowami z duchami to media.
Niektórzy sami odwołują się do duchów, za pomocą tabliczki ouija lub pisma automatycznego. Laicy jednak nie powinni bawić się w wywoływanie duchów.

Istnieje również wiele form jasnowidzenia. Niektórzy jasnowidze podnoszą na wysokość głowy lub ściskają w dłoni jakiś drobiazg osoby, na temat której mają się wypowiedzieć, traktując to jako narzędzie uwalniające podświadomość.
Inni czytają np. z fotografii danej osoby. Czasami przykładają zdjęcie do głowy, lub kartę z pismem danej osoby do głowy.
Sam jasnowidz wybiera sobie metodę, która jest według niego najlepsza.

Dość popularnym narzędziem, służącym do samodzielnego uwalniania podświadomości, jest wahadełko. Jest to przedmiot zawiedzony na sznurku czy łańcuszku.
Z ruchów wahadełka odczytujemy przeczące bądź twierdzące odpowiedzi na zadawane pytania.

Numerologia to kolejne narzędzie. Sumerolodzy zaczynają pracę od poznania imienia i daty urodzenia, przypisując różne wartości numeryczne poszczególnym literom.

Inna bardzo znaną metodą jest odczytywanie przyszłości ze snów. Każdy z nas śni i wielu z nas umie zapamiętywać sny oraz odczytywać ich znaczenie. Nie należy jednak uparcie odczytywać znaczenie snów z senników. Każdy z nas ma swoje postrzeganie pewnych symboli.