Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Znaczenie Mantry

Mantra

Mantry


 

Mantra w hinduizmie i buddyzmie, to słowo lub dźwięk posiadający specjalną moc duchową. Mantra powtarza się, by pomóc sobie w medytacji. Mantrą może być dowolnie wybrane słowo lub zdanie, posiadające dla nas ważne znaczenie. Mantra to także dźwięk, który możemy śpiewać.

Mantry są bardzo pomoce w medytacji i tam też się je poważnie stosuje. Można jej używać na co dzień by wyciszyć się, złapać równowagę między ciałem a duszą.

Powtarzanie mantr na co dzień wpływa na umysł w ten sposób, że zaczyna wierzyć w to co wierzymy.

W celach duchowych, Mantry stosuje się przeważnie bardziej tradycyjnie. Przykładem takim jest mantra Om, która nie tylko doskonale oddziałuje fizycznie na człowieka, ale przy tym oznacza boskość objawiająca się w e wszystkim, co istnieje.


 

Powszechnie uważa się, że Mantry są naładowane wyjątkowymi wibracjami. Powtarzanie ich na głos lub w myślach podczas medytacji pomaga w osiągnięciu odmiennych stanów świadomości.

Bardzo ważne jest odpowiednie wymawianie i intonacja mantr, ponieważ w ten sposób tworzymy wibracje. Niektórzy magowie stosują też Mantry do sprowadzania nieszczęść na wrogów i innych złych rzeczy.


 

Najważniejszym etapem jest ciągłe powtarzanie wybranej przez nas Mantry, wyrazie, zdaniu, i koncentrowaniu się na niej. Dzięki wierze Mantry potrafią naprawdę wiele zdziałać. Melodia, intonacja, wymowa, czy to na głos, czy w myślach, odgrywają ważna rolę w programowaniu naszego umysłu.


 

Szybkie powtarzanie pomaga czasami wytworzyć ciągłą wibrację. Umysł wtedy działa w synchronii z rytmem i tempem i dzięki temu nie ma czasu na jałowe myśli.

Szybkie powtarzanie mantr powoduje, iż nasz organizm się wyczerpuje, jednak po zakończeniu recytacji mantrycznej przychodzi silne uczucie odprężenia.

Tempo średnie, normalne, nadaje się dla wszystkich. Nie wpływa na sposób oddychania czy puls, a umysł staje się otwarty i czujny.


 

Niektóre rytuały mantrycznej wymagają szczególnego sposobu wymawiania pewnych słów, poprzez wibrowanie ich.

Wibrowanie słowa jest dość proste, wydłuża się jego wypowiadanie, przeciągając przede wszystkim samogłoski, a także niektóre spółgłoski jak s,z,r.


 

Kiedy wibrujemy imię czy słowo, należy postarać się poczuć, jak nas przenika, jak pulsuje w całym naszym ciele, a my wysyłamy je w Kosmos.

Przyciągają one wtedy określone pozytywne energie istot i zjawisk z nimi związanych.