Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Tarot i kabała

Kabała

KabałaKabała to inaczej „ tradycja”. Jest to nurt judaistyczno- mistyczny, który pod kilkoma postaciami był obecny w judaizmie od samego początku.  

Kabała interpretuje Torę, czyli żydowski pięcioksiąg. Ma ona prowadzić do odkrycia jej ukrytego sensu.
Opowieść o stworzeniu świata, w ujęciu kabalistów ma także inne znaczenie, bardziej duchowe. Za opowieściami zawartymi w Księdze Rodzaju kryje się tez sens ukryty, zapisany w formie czarnego ognia na ogniu białym.
Jednym z najpotężniejszych dzieł kabały jest Księga Blasku Autorem tej księgi jest Mojżesz z Leon. Według tej księgi kluczem do tajemnicy stworzenia jest 10 boskich emanacji, sefirot, które pośredniczą w kreowaniu świata. To właśnie im odpowiada 10 przykazań.  
 

Kabała ma też liczne związki z liczbami. Alfabet hebrajski ma 22 litery, które zgodnie z Księgą istniały już przed powstaniem świata. Liczby wyrażają też sposób istnienia świata. Litery łącząc w sobie różne wymiary istnienia, przedstawiają tajemnicę jedności świata.
 

Ta liczbowo- literowa zależność to podstawa dotarciu do ukrytego sensu Pięcioksięgu. Słowa s przeliczane na liczby. Słowa które różnią się znaczeniem, ale mają tę samą wartość liczna, są ze sobą porównywane.
 

Kabaliści zakładają bowiem, ze skoro mają taką samą wartość liczbową, to łączy je jakiś ukryty bliżej nieznany sens.

Poszukuje się w biblijnym tekście 72 imiona Boga.
 

Zarzucano kabalistom, że ich interpretacja stanowi odstępstwo od treści boskiego objawienia. Niezależnie od tych zarzutów, Kabała od wieków inspiruje poszukujących tego, co leży za słowem Bóg.
 

Kabała z czasem stała się narzędziem służącym przewidywaniu przyszłości i bywa traktowana tylko jako rodzaj towarzyskiej zabawy.
 

Kabała została połączona z Tarotem, i często mówi się iż stawiamy kabałę. Wcześniej Tarot był rodzajem hebrajskiego pisma. Jest połączeniem 22 arkan, które stanowią odpowiedniki 22 liter hebrajskich. Tarot łączy różne wierzenia, takie jak egipskie, perskie, chrześcijańskie itp.
 

Kabała miała wielki wpływ na naukowców, filozofów i poszukiwaczy prawdy. Jest bardzo znana wśród celebrytów.
 

Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych, kabała jest bardzo praktyczna. Człowiek który zajmuje się kabałą powinien poznać, w praktyce, za pomocą swojej intuicji, wszelkie światy duchowe oraz prawa w nich obowiązujące.
 

Kabała odkrywa przesłanie Tory, która mówi w jaki sposób dojść do spełnienia.