Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Księga przemian I Ching

I Ching, Księga Przemian

Księga Przemian, to księga mająca przeszło 2500 lat, a może nawet i więcej. Jest  to przewodnik duchowy ludzki, którzy łakną żyć w zgodzie z zasadami konfucjanizmu.

Konfucjanizm to doktryna filozoficzno- religijna, której podstawą było złożenie, że wszystko co się dzieje musi być zgodne z „tao”, czyli ładem nieba, czyli sposobem postępowania w życiu.

Wg ich założeń Wszechświat jest posłusznym, odwiecznym prawom Kosmosu. Człowiek powinien żyć w zgodzie z kosmicznymi prawami, w zgodzie z tao. Prawa te możemy poznać dzięki Księdze Przemian.

Wyrocznia ta istniała na długo przed Konfucjuszem, który zebrał tą Księgę w całość. Oprócz Konfucjanizmu, również Taoizm ma swoje dzieła jak np. Księga Tao i Te. Taoizm także za fundament świata uważa tao, pojmowane jako bezosobowy ład w przyrodzie i społeczeństwie.

Ład wypełnia się przez współistnienie dwóch pierwiastków- Jin i Jang.

Jin jest negatywną, żeńska i przyjmującą energią. Jang natomiast to męska, pozytywna i twórcza energia.

Oba te elementy wyobrażane są przez linię ciągłą i linię przerywaną.

 

__  ciągła Jang    _ _ przerywana Jin

 

Jang bez Jin nie istnieje i na odwrót. Można wyróżnić trzy rodzaje przemiany. Cykliczną, czyli taka która dokonuje się stale, w odnawiającej się przyrodzie i wiecznym ruchu Kosmosu. Przemiana Nieodwracalna, która demonstruje się w następstwie pokoleń, oraz w braku przemiany, która jest do pewnego stopnia podstawą, dzięki której przemiana jest możliwa.

 

My jako cząstka Kosmosu mamy wpływ na bieg Przeznaczenia. W tym celu należy dokonać wyboru i podjąć decyzję. U początku świata, i myśli, od zawsze leżał akt woli.

Księga I Cing pozwala nam wykryć miejsca Przemiany i przewidzieć jej następstwa.

 

Jeśli zechcemy dowiedzieć się, jaki będzie skutek naszego postępowania, czy decyzja, jaką podjęliśmy, jest lub nie jest zgodna z tao, możemy poznać odpowiedź, jeśli uda nam się zobaczyć nasz problem w ramach całościowego obrazu chwili.

 

Można to zobaczyć w formie symbolu, a w Księdze Przemian jest ich 64, które zwane są Heksagramami. Osiem Trigramów, stały się jądrem Księgi Przemian. Triagramy te są kombinacjami trzech prostych linii, Jang i jin.

 

Odpowiedź na pytanie, jakie zadajemy Księdze Przemian kryje się w tekstach związanych z którymś z 64 Heksagramów, wiążących się z nasza sytuacją życiową.

Aby poznać przeszłość należy posłużyć się trzema monetami, które rzucamy 6 razy. Orzeł jest energią męską, jang, który jest przedstawiony w postaci jednej linii, a reszka jest żeńską postacią jin, czyli linią przerywaną. W najdawniejszych czasach posługiwano się patyczkami, czy pęczkami złożonymi z 50 gałązek krwawnika, który przeliczano według trudnego systemu.