Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Dar intuicji

Każdy z nas ma w sobie dar intuicji
Moc przyciągania szczęścia

Ile razy zdarzyło ci się coś takiego, że myślałeś o jakiejś osobie, i nagle następnego dnia wpadasz na nią na ulicy? Ile razy śniłeś przyszłe wydarzenia, spotkanie z kimś, czy ostrzeżenie przed podjęciem jakiejś decyzji?
Prawda jest taka, że każdy człowiek ma takie psychiczne zdolności. Są one jednak mniej lub bardziej uśpione i często tłumione.

Ludzie dość często źle podchodzą do życia. Ich negatywny, pesymistyczny sposób myślenia, tworzy przyszłość która nie jest przyszłością chcianą. Nawykowo wiele ludzi neguje swoją siłę, np. Jestem biedny, nie mam pieniędzy, nikt mnie nie kocha, nie uda mi się to, będę biedny, nieszczęśliwy itp. Zmieniając sposób myślenia możemy przyciągnąć szczęście, po prostu wierząc w nie. Ważne jest codzienne powtarzanie sobie w myślach, formułę „ Bogactwo jest wymiarem mojego życia” a zobaczymy jak po krótkim czasie odmieni się nasze życie.  

Gdy ludzie powoli, spokojnie i z zaangażowaniem i nieustannie powtarzają słowo „ bogactwo” dochodzi do tego, że idea bogactwa wypełnia ich podświadomość, która potem ujawnia ukryte talenty i otwiera drzwi do nowych idei, wynalazków czy odkryć albo prowadzi ich do skarbów ziemi, jak również do duchowych i mentalnych bogactw ukrytych w nich samych.
Gdy ludzie z pełnym przekonaniem realizują te instrukcje, rezultat jest zawsze bardzo dobry. Tych zaś, którym się to nie udaje, trzeba korygować w posługiwaniu się ta prostą techniką, ponieważ w stanie pełnej świadomości zazwyczaj zaprzeczają tego, co wieczorem afirmują,a działając w ten sposób neutralizują proklamowane w afirmacjach dobro.
Pamiętajmy, że wszystko jest owocem naszego myślenia.

W głębiach twojej podświadomości nieskończona mądrość i nieskończony zapas tego wszystkiego, czego ci do życia potrzebne, czeka tylko na to , żeby się rozwinąć i wyrazić.
Zacznij rozpoznawać możliwości twojej intuicji, a ona przybierze dla ciebie odpowiednią formę.
Nieskończona Inteligencja, ukryta w twojej podświadomości odkryje przed tobą wszystko, co powinieneś wiedzieć w każdym momencie czasu i punkcie przestrzeni, pod warunkiem, że jesteś otwarty na tą wiedzę. Osoby które rozwinęły dobrze swoją intuicję, zawsze dobrze określają swoje możliwości w życiu, decyzje ich są prawidłowe i umieją poznać drogę do szczęścia.
Przeciwnością intuicji jest głównie strach, pesymizm i nieumiejętność korzystania z darów jakie daje nam życie.

Poprzez intuicję możesz przyciągnąć do siebie idealnego partnera życiowego czy tego odpowiedniego wspólnika w biznesie. Mądrość ta może ci podsunąć idee warte fortunę, gwarantując ci finansową wolność, żebyś mógł być, czynić czy też podróżować na miarę swoich pragnień.

Gdy twoja motywacja jest właściwa, oparta na miłości i życzliwości do wszystkich ludzi i kiedy twój umysł jest wolny od samopotępiania i niezdrowego samokrytycyzmu i obce jest ci pragnienie wykorzystania kogokolwiek dla własnego widzimisię, będziesz w stanie coraz lepiej rozpoznawać to intuicyjne przeczucie, które daje ci właściwą odpowiedź na każde pytanie. Odpowiedź ta może ci się ujawnić na wiele sposobów, najczęściej jednak jest tak, że wewnętrzne przeczucie podpowiada ci, czy iść naprzód czy nie.

Słowo intuicja oznacza także wewnętrzne słyszenie. Najstarsza definicja objawienia mówi, że jest ono, tym, co zostało usłyszane. Słyszenie nie jest jedynym sposobem rozwijania intuicji. Intuicja czasami pojawia się jako myśl, ale najczęściej mówi się o słyszeniu głosu. Wielokrotnie jest to głos, który można porównać do głosu płynącego z odbiornika radiowego.
Intuicja przekracza rozum. Warto zatrudnić rozum do wprowadzenia w życie przesłania intuicji.
Zacznij zatem posługiwać się swą intuicją i niech twoje życie będzie pełne cudów.

Zapraszam do czytania niezwykłych książek autorstwa Josepha Murphy'ego, który w prosty sposób zmieni wasze życie na lepsze.