Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Horoskop i astrologia

Wiedza o znakach zodiaku jest obecnie dość powszechna, ale to nie cała Astrologia. Dwanaście znaków zodiaku tworzy astrologiczny rok.
Znak zodiaku symbolizuje pozycję ( konstelację), w jakiej znajdowało się Słońce w momencie naszych urodzin.
Każdemu znakowi przypisuje się pewne cechy charakterystyczne, które mogą, odnosić się do Nas. Nasz charakter i cechy osobowości bardziej szczegółowo ilustrują pozycję wszystkich planet.

W znaku zodiaku możemy znaleźć kilka prawd na nasz temat, jednak całą charakterystyka znaku nie odzwierciedla naszego życia.
Wielu ludzi wierzy, że można za pomocą położenia tylko Słońca, w znakach zodiaku przewidzieć przyszłe wydarzenia lub ocenić dopasowanie partnerskie.
Najodpowiedniejszym sposobem wykorzystania astrologii jest zamówienie sobie dokładnego kosmogramu urodzeniowego, sporządzonego przez astrologa.

Horoskop

Znaki zodiaku to najbardziej podstawowy element astrologii. Znaki zodiaku modyfikują energię planet oraz opisują sposób, w jaki będą przez człowieka stosowane w praktyce.

W Astrologii znaki Zodiaku dzielimy na żywioły, rodzaje i jakości. Wyróżnia się cztery żywioły- Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi.
Zew względu na jakości znaki zodiakalne dzielą się na tzw. trzy kwadraty. Są to znaki, kardynalne, stałe i zmienne.
Dzielimy je też na dwa rodzaje, męskie i żeńskie.

Poszczególne znaki Zodiaku należy traktować jako fazy rozwoju człowieka. Niezależnie od daty urodzin, dalej dającej obraz fazy, w której jednostka została powołana do życia, człowiek w ciągu życia wielokrotnie przechodzi przez wszystkie fazy zodiakalnego rozwoju.

Człowiek ma możliwość asymilacji doświadczeń z kolejnych faz zodiakalnych, niekoniecznie wynikających z horoskopu. Jednak to zależy od silnej woli oraz predyspozycji danej jednostki.
Należy zrozumieć, że każda planeta wysyła promieniowanie, które najbardziej harmonizuje z jednym lub z dwoma znakami zodiakalnymi. A więc, jeśli planeta przebywa w takim znaku, to wpływ jej osiąga największe natężenie.

Enter your text here