Wróżba, Wróżby online tarota

Wróżby. Tajemnica przyszłości zostanie Ci odsłonięta. Porady życiowe od doradców ezoterycznych

Powiązania alchemii z astrologią

Wpływ Astrologii na Alchemię

Na temat alchemii można wysunąć wiele teorii i informacji. Zasadnicze pytania nasuwają się później, i nie chodzi tutaj o to w jaki sposób używano narzędzi w alchemii ale jakie są jej zasady. Dlaczego wielu alchemików było astrologami, lub pałało się innymi dziwnymi dziedzinami życia? Sztuka alchemii jest po dziś dzień używana w obecnej chemii, ale czy wszystkie teorie zachowały swoją aktualność?

Początki Alchemii można się doszukiwać w starożytnej Grecji. Najbardziej znanym myślicielem był Arystoteles, który wywarł szczególny wpływ na rozwój alchemii. Arystoteles uważał, że podstawę wszystkiego, co istnieje stanowi „ prima materia”- pierwsza materia. Materia ta była potencjalną, niezmienną, wyjściową rzeczywistością, z której ukształtowany był zmienny świat.

Tym, co nadawało pierwszej materii zróżnicowana, postrzegalną postać, była forma, realizująca się poprzez kolejne etapy.

Alchemia
 

 

Pierwszym szczeblem budowy materii przez formę było rozróżnienie na cztery żywioły - ziemię, powietrze, ogień i wodę. Żywioły te są odrębne, zarazem jednak połączone jakościami- suchością, wilgotnością, gorącem i zimnem. W każdym z nich obecne są dwie spośród tych jakości, przy czym jedna ma charakter dominujący.


 

 

 

  • Ogień jest gorący i suchy, z dominacją gorąca.
  • Powietrze jest gorące i wilgotne, z dominacją wilgoci.
  • Woda jest wilgotna i zimna, z dominacją zimna.
  • Ziemia jest zimna i sucha, z dominacją suchości.


 

Wizja Arystotelesa miłą o ciągłej zmianie, i to najbardziej zainteresowało późniejszych alchemików. Substancja może przechodzić pełny cykl przemian. Za wszystkimi transformacjami stoi nieodmiennie ta sama pierwsza materia.


 

Arystoteles wierzył też, że promienie Słońca, padając na wodę, powodują wznoszenie się wilgotnych i zimnych par. Uwięzione we wnętrzu ziemi, pary te miały przez osuszenie i kompresję ulec przemianie w metale.


 

Inny wpływ na alchemików miała teoria oddziaływania kosmicznego na ziemię. Alchemia blisko związała się z Astrologią. Poszukiwanie na niebie odpowiedzi na zasadnicze pytania, od dawnych czasów były znaczące. W Mezopotamii, a potem w Grecji, stworzono i rozwinięto całą naukę Astrologii.


 

Znamy takie powiedzenie” Co na górze, to na dole” Byłą to formuła astrologii, która uważała, że zjawiska zachodzące we wszechświecie, czyli makrokosmosie, oddziałują na mikrokosmos, czyli Ziemię. Duże znaczenie miał też system korespondenci, czyli powiązań, przez które siedem planet znanych w starożytności, wpływało na aspekty życia na Ziemi.

System ten miał wiązać z ciałami niebieskimi przedmioty materialne, takie jak metale, rośliny, zwierzęta, czy zmysły i takie pojęcia jak miłość, bogactwo itp.

Astrologia alchemikom dostarczała inspiracji do przeprowadzonych eksperymentów.


 

Astrologia cieszyła się wielkim uznaniem w czasach antycznych, co sprawiło, że wiele jej zasad, formuł, symboli i obyczajów przenikało do medycyny czy metalurgii.

Alchemicy często radzili się Astrologów kiedy mogą zaczynać swoje eksperymenty, kiedy będzie najodpowiedniejszy czas na te działania. Wtedy to Astrologowie tworzyli horoskopy. Kiedy alchemicy przejęli chemiczne i metalurgiczne procesy, przyswoili sobie również astrologię i wiarę w potęgę liczb.